Naturvårdsverket kraftsamlar för att nå miljömålen

Minskad hälsopåverkan av miljögifter, transportlösningar med liten miljöpåverkan, klimatsmart planering och bevarande av den biologiska mångfalden. Det blir några av effekterna av de fyra samverkansinsatser som Naturvårdsverket leder när miljömålsmyndigheterna kraftsamlar för att öka takten i miljöarbetet i syfte att nå Sveriges miljömål.