Forskningssatsningar stärker arbetet med grön infrastruktur

Nu är det klart vilka forskargrupper som får medel från Naturvårdsverkets utlysning om landskap. Sex forskningssatsningar delar på 27 miljoner kronor för att stärka arbetet med grön infrastruktur.