Förnyat program med Ryssland för miljömyndighetssamarbete

Ett förnyat arbetsprogram har tecknats med potentiella projekt inom de ämnesområden som länderna har uttryckt gemensamt intresse att samarbeta kring under perioden 2016-2018.