Föregångare på ekosystemtjänster toppar ”Sveriges miljöbästa kommun”

Bland Sveriges miljöbästa kommuner finns föregångarna i arbetet med ekosystemtjänster. Fem av tio toppkommuner i ”Sveriges miljöbästa kommun 2016” är också drivande i arbetet med ekosystemtjänster.