Fler markförorenare kan ta ansvar

Inför krav på tids- och kostnadssatta planer för efterbehandling av konstaterade föroreningar och en ny statlig fond för bidrag till efterbehandling. Det bidrar till att takten ökar i efterbehandlingsarbetet. Det föreslår Naturvårdsverket idag till regeringen. Förslagen riktar sig till de verksamheter som har ansvaret för föroreningarna.