Femårig plan för genetisk förstärkning av vargstammen beslutad

Naturvårdsverket har beslutat hur myndigheten ska arbeta för att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för vargstammen i Sverige för fem år framåt. Den plan som tagits fram är i linje med Strategin för svensk viltförvaltning och är därmed inriktad på att främst arbeta förebyggande.