Färre järvar hittade i år

Resultatet från årets inventering visar på en fortsatt minskning av järvstammen. I år uppskattas populationen till omkring 500 järvar i Sverige vilket är under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

För ytterligare information, kontakta:

Maria Hörnell Willebrand, chef för enheten för viltanalys, maria.hornell-willebrand@naturvardsverket.se, 010-698 10 46

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se