Digitalt först, smartare miljöinformation

I mars fick Naturvårdsverket ett nytt uppdrag att verka för smartare miljöinformation. Uppdraget är en del i den större satsningen från regeringen – ”Digitalt först” – som syftar till att digitalisera den offentliga sektorn och skapa en enklare, öppnare och mer effektiv offentlig förvaltning. Regeringen ser miljöinformation som en strategisk resurs i samhället, för såväl företag som för individ och myndighet.