Boom för löpning i fjällen ställer krav på säkerhetsmedvetande

Det växande intresset för motionslöpning märks även i fjällen. Enligt sex av tio fjälldestinationer och fjällstationer är löpning i fjällen en aktivitet som har ökat de senaste fem åren. Även cykling på fjälleder och stigar ökar kraftigt. Det framgår av en enkätundersökning från Fjällsäkerhetsrådet.

För ytterligare information, kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket, 010-698 10 53, 076-115 16 79 eller 070-395 68 86, per-olov.wikberg@naturvardsverket.se