Arbetet med revidering av nationell strategi för skydd av värdefull skog går vidare

Den 5 oktober hölls en hearing och fram till den 14 oktober finns möjlighet att lämna synpunkter via mail.