Varningstjänst vann Hack for Sweden 2015

Efter 24 timmars hackande i Naturvårdsverkets lokaler på Gärdet stod laget bakom tjänsten Varsko som vinnare av Hack for Sweden Award. Tjänsten kan genom SMS, mejl eller sociala medier informera den enskilde om nationella olyckor och katastrofer på kommunal- eller länsnivå.