Utnyttja spetsteknikers goda miljöprestanda bättre

Det behövs en arena för samverkan mellan företag, forskare, myndigheter, innovationsbolag och finansiärer som fokuserar på miljöaspekterna hos spetsteknologierna.