Utlysning förvaltning av landskap

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ger 25 miljoner kronor till forskningsstudier om förvaltning av landskap, både i vatten och på land.