Undersökning om kunskap om batterier och elavfall

Naturvårdsverket följer upp svenskarnas kunskap och attityder vad gäller användning och insamling av batterier och elavfall. De flesta bedömer att de har god kunskap om vad man ska göra med uttjänta batterier och elavfall. Siffran har sjunkit något sedan förra mätningen för två år sedan.