Svenska myndigheter kan bli bättre på att förebygga och upptäcka artskyddsbrott

Genom gemensamma mål och satsningar ska svenska myndigheter i större omfattning upptäcka och agera mot artskyddsbrott. Bara genom aktiva åtgärder som kontroll, tillsyn och spaning kan artskyddsbrott motverkas. Det skriver Jordbruksverket och Naturvårdsverket i en rapport som lämnas in till Miljö- och energidepartementet den 16 december.