Styrmedel för hållbar konsumtion

Nu finns en sammanställning av ett trettiotal utvärderade styrmedel som syftar till en mer miljömässigt hållbar privatkonsumtion. Trängselskatter och miljöbilspremien har framgångsrikt minskat miljöpåverkan.