Statliga myndigheter allt bättre på miljöledning

De statliga myndigheterna blir allt bättre på att arbeta med miljöledning, visar Naturvårdsverkets årliga rapport till regeringen. I år förenklades inrapporteringen genom samverkan mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten.