Sanering av dioxin i Sala

Den viktigaste industrisaneringen i Västmanland gäller dioxin efter Sands såg och kvarn söder om Salbohed i Sala kommun. Naturvårdsverket har nu gett 18,2 miljoner kronor för efterbehandlingen som ska vara klar 2017.