Sanering av Vassmolösa ångsåg i Kalmar

Nu kan saneringen komma igång i Vassmolösa efter ångsågen som lämnat giftiga ämnen som dioxin och pentaklorfenol efter sig. Naturvårdsverket har gett 4,5 miljoner kronor till en delsanering av området som kan komma igång under 2015.