Så ska värdet av ekosystemtjänster tas med i samhällsplaneringen

Välkommen till Naturvårdsverkets forskningsseminarium för journalister. 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara kända och integreras i viktiga beslut i samhället. Hur ska det gå till? Hör om aktuell forskning som bidrar till att ge myndigheter bättre redskap för att minska förlusten av biologisk mångfald.