Ökad digitalisering kan stödja hållbar konsumtion

En ny forskarstudie visar att ökad digitalisering kan stödja en hållbar konsumtion med mindre miljöpåverkan och högre resurseffektivitet. Men ökad digitalisering kan också, tvärtom, leda till en ökad konsumtion med ökad miljöpåverkan.