Nya föreskrifter och vägledning om bekämpningsmedel

Naturvårdsverket har meddelat två nya föreskrifter inom bekämpningsmedelsområdet. Den ena föreskriften gäller vid spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. Den andra gäller vid spridning av vissa biocidprodukter. Föreskrifterna börjar gälla den 1 november 2015.