Nya bestämmelser i höst om genetiska resurser

Nagyoaprotokollet är ett folkrättsligt bindande protokoll som handlar om att nyttan av att använda genetiska resurser ska fördelas rättvist och skäligt. Från 12 oktober gäller, kopplat till protokollet, nya bestämmelser för användare av genetiska resurser inom forskning och utveckling.