Nya Natura 2000-områden på Gotland

Regeringen har idag meddelat beslut om 15 nya och tio utvidgade Natura 2000-områden på Gotland, bland annat föreslås Bästeträsk utvidgas enligt Naturvårdsverkets förslag. Beslutet innebär att mer än 8000 hektar mark nu kommer att införas på den nationella listan och skickas till EU-kommissionen för att ingå i det europeiska nätverket.