Ny undersökning om allmänhetens attityder till klimatlösningar

Naturvårdsverket har låtit genomföra en enkätundersökning om allmänna attityder om vägar framåt för klimatet. Samma undersökning har genomförts tidigare, varav den senaste gjordes 2009.