Vi påverkar Arktis – och Arktis påverkar oss

Växthusgashalterna i atmosfären är idag högre än vad de har varit på minst 800 000 år och ökar stadigt. Orsaken är framför allt förbränningen av fossila bränslen. I Arktis har ökningen av medeltemperaturen de senaste 100 åren varit dubbelt så stor som ökningen av den globala medeltemperaturen. I den nya rapporten Luft & miljö – Arktis 2015 tar forskare och experter med läsaren på en resa till Arktis, och följer luftföroreningarnas väg. Vi påverkar Arktis, och på olika sätt påverkar Arktis oss.