Nu finns två godkända fångstredskap för sorkar

Naturvårdsverket har nu godkänt två fångstredskap som fångar och dödar sorkar. Det har tidigare saknats godkända fångstredskap för detta.