Nordisk certifiering av textilinsamling testas

Nu startar ett projekt i Malmö, Köpenhamn och Halden där ett frivilligt nordiskt certifieringssystem för textilinsamling ska testas under ett år. I projektet deltar Myrorna, Fretex, H&M Norge och UFF Danmark.