Naturvårdverket upphäver beslut om skyddsjakt på lodjur i Västernorrland

Naturvårdsverket har nu avgjort överklagandet om skyddsjakt på sju lodjur i Västernorrlands län. Kraven för att fatta beslut om skyddsjakt i förebyggande syfte är inte uppfyllda och därför upphäver Naturvårdsverket länsstyrelsens beslut om skyddsjakt.