Myndigheter tar täten för ökad nytta av miljödata

Miljödata är en viktig samhällsresurs i arbetet för en bättre miljö. Idag undertecknade generaldirektörerna för Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med landshövdingarna en avsiktsförklaring för hur man ska hantera miljödata i framtiden.