Möjlighet för markägare att bidra till mer naturvård

Att markägare enklare kan föreslå naturområden att skydda samtidigt som satsningar på information till dem görs är huvuddragen i den arbetsmetod som ska ge markägare större möjlighet att bidra till naturvården.