Mer friluftsliv för barn och unga

Ungdomar i fjällen, scouter för nya svenskar och sommarsimskolor för barn är några av de aktiviteter anslaget till friluftsorganisationerna ger 2014. Det visar den rapport som Naturvårdsverket lämnar till regeringen i dagarna.