Många vill investera i klimatet

Redan i första ansökningsomgången för satsningen på lokala klimatinvesteringar är intresset stort. Satsningen har fått namnet Klimatklivet. Totalt har 434 ansökningar kommit in och summan av ansökningarna uppgår till drygt 887 miljoner kronor.