Luftföroreningar leder till för tidig död

Över 5 000 personer varje år dör en för tidig död på grund av luftföroreningar i Sverige. Hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär orsakade av luftföroreningar kostar samhället 42 miljarder kronor årligen. Det visar en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet, gjord på uppdrag av Naturvårdsverket.