Länsstyrelserna får fortsätta fatta beslut om skyddsjakt på rovdjur

Naturvårdsverket har fattat ett nytt beslut om att överlämna rätten att fatta beslut om skyddsjakt på rovdjur till länsstyrelserna. Det är ett led i den regionaliserade rovdjursförvaltningen som riksdagen fattade beslut om i december 2013. Delegeringen gäller inte för kungsörn.