Kronhjort och älg förvaltas tillsammans

Naturvårdsverket lämnar idag ett förslag till regeringen på hur förvaltningen av kronhjort bör se ut i framtiden. Förslaget är i linje med den strategi för svensk viltförvaltning som vi presenterade i somras.