Klimat och biologisk mångfald är stora utmaningar

Införandet av en grön infrastruktur och tydligare fokus på ekosystemtjänster i beslutsfattandet är några av de åtgärder som nu genomförs för att nå de miljömål som handlar om biologisk mångfald. Internationella insatser är avgörande för att kunna nå luft- och klimatmålen men vi kan också göra mycket på hemmaplan. Det behövs ytterligare insatser för att nå de flesta av miljömålen. Därför presenterar Naturvårdsverket idag ett stort antal förslag för en bättre miljö.