Isolermaterial kan vara farligt avfall

Byggisolermaterial kan innehålla CFC och klassas därmed som farligt avfall vid rivning. Exempel är cellplast som kan finnas i markskivor, isolering i väggar, i flytande golv och i kylrum. Naturvårdsverkets nya vägledning ska få fler att ta hand om avfallet på rätt sätt.