Föreskrifter för kommunal avfallsplanering ses över

Naturvårdsverket planerar att revidera föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning. Målet är att Naturvårdsverket ska besluta om nya föreskrifter i slutet av våren 2016.