Fem nya nationalparker prioriteras på sex år

Kommande sex år prioriterar Naturvårdsverket fem nya nationalparker. Åsnen, Vålådalen/Sylarna/Helags, Reivo, Nämdöskärgården och Bästeträsk-området föreslås genomföras eller påbörjas. Alla ingår sedan tidigare i Nationalparksplan för Sverige.