Det är dags att ta artskyddsbrott på allvar

Den 3 mars är utsedd av FN:s generalförsamling till World Wildlife Day. Dagen ska påminna oss om betydelsen av våra vilda djur och växter, men också de hot som finns mot dem. En allt viktigare orsak till att arter idag hotas är den illegala handeln.