Åtgärder för värdefull natur: 412 miljoner fördelas till länsstyrelserna

Naturum, åtgärdsprogram för hotade arter, fjäll-leder och skötsel av naturreservat och nationalparker ingår i anslaget åtgärder för värdefull natur. Naturvårdsverket fördelar 412 miljoner till länsstyrelserna.