Vi underlättar för friluftsliv och naturturism i nationalparker

Vi underlättar nu för friluftsliv och naturturism genom att ändra bestämmelserna för 16 nationalparker. I arbetet har vi varit noga med att förändringarna inte ska påverka naturvärdena i nationalparkerna på ett negativt sätt. I många nationalparker finns det antingen en tillståndsplikt för kommersiella verksamheter eller förbud mot dem. Detta kommer att tas bort den 1 januari 2015. Då träder de ändrade och nya föreskrifterna i kraft.