Utvärdering av statlig efterbehandling av förorenade områden

Det är övervägande positiva miljöeffekter av det statligt finansierade arbetet med efterbehandling av förorenade områden. Men metoderna för sanering och riskvärdering behöver utvecklas så att de mest hållbara lösningarna kan väljas när ett gammalt industriområde ska tas om hand.

För ytterligare information, kontakta:

Carl Mikael Strauss, chef sektionen för förorenade områden och jakt, 010-698 16 51, carlmikael.strauss@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se