Utökad tilldelning för skyddsjakt på knubbsäl i Västra Götaland

Naturvårdsverket beslutar att utöka antalet knubbsälar som får fällas i skyddsjakt i Västra Götalands län. Utökningen omfattar 20 knubbsälar och totalt får 90 fällas.