Tre av fyra klimat-och energipolitiska mål nås i kontrollstation 2015

Tre av de fyra klimat- och energipolitiska målen kommer att nås till 2020 enligt Energimyndighetens och Naturvårdsverkets bedömningar. Det visar myndigheternas underlag till kontrollstation 2015 som lämnas till regeringen idag. För att nå de mer långsiktiga målen krävs skärpningar av befintliga styrmedel och nya styrmedel.