Tio nya områden blir naturreservat när Lunds stift och staten byter marker

Länsstyrelsen Skåne kan bilda tio nya naturreservat sedan Lunds stift och Naturvårdsverket avtalat om ett stort markbyte. Avtalet omfattar 368 hektar skogsmark som värderas till omkring 50 miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Per-Magnus Åhrén, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 17 09

Katarina Hallenborg, Lunds stift, 046-15 55 60

Bo Lundin, Naturvårdsverket, 010-698 14 20