Sverige bör gå i täten för minskade utsläpp av växthusgaser

Sverige bör vara ett av de EU-länder som åtar sig att minska utsläppen mest när EU:s klimat- och energipolitik till 2030 ska genomföras.