Stärkt dialog mellan Sverige och Kina om kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar.

Samarbetet mellan Kina och Sverige inom miljö- och klimatområdet stärktes ytterligare genom en workshop om kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP) i Beijing 15-16 januari.