Strategi för framtiden i fjällen

Naturvårdsverket föreslår tre etappmål och ett antal ytterligare områden där insatser behövs i en strategi som ska bidra till att miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö nås.